arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Met onze ruime ervaring en expertise adviseren wij u als werkgever/ ondernemer in deze jungle van wet- en regelgeving.

Werknemer of Werkgever

Als werknemer verkeert u in een kwetsbare positie indien uw werkgever u wilt ontslaan. Een conflict met uw werkgever raakt u immers in de basis. Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Met onze ruime ervaring en expertise adviseren wij u als werkgever/ ondernemer in deze jungle van wet- en regelgeving.

Werknemer

Als werknemer verkeert u in een kwetsbare positie indien uw werkgever u wil ontslaan. Een conflict met uw werkgever raakt u immers in de basis. Goed advies en bijstand van een deskundig advocaat kan voorkomen dat het conflict verder escaleert of negatief voor u uitpakt. Wij adviseren u over uw rechten en plichten en staan u bij in het gesprek of de onderhandeling met uw werkgever. Indien er een procedure bij de rechter wordt gevoerd, staan wij u met onze deskundigheid en tomeloze inzet bij.

Wat kunnen wij voor u doen?

Ontslag
Wil uw werkgever u ontslaan? Wij adviseren u over uw rechtspositie, beoordelen de inhoud van de beëindigingsovereenkomst en staan u bij in de onderhandeling met uw werkgever over onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding. Worden we het niet eens met de werkgever? Dan kunt u op onze kundige bijstand rekenen in een ontslagprocedure.

WW-uitkering
Krijgt u wel een WW-uitkering indien u een beëindigingsovereenkomst tekent? Ja, maar deze beëindigingsovereenkomst dient dan wel aan een paar voorwaarden te voldoen. Wij doen deze check voor u en, indien aanpassingen nodig zijn, nemen we daarover namens u contact met uw werkgever op.

Arbeidsovereenkomst
Heeft u een geschil met uw werkgever over uw salaris of andere arbeidsvoorwaarden? Of bent u het niet eens over de toepassing van een concurrentie- of relatiebeding? Wij adviseren u op basis van uw arbeidsovereenkomst of CAO, en staan u bij in de discussie met uw werkgever.

Werkgever

Het arbeidsrecht is continu aan verandering onderhevig. Met onze ruime ervaring en expertise adviseren wij u als werkgever/ ondernemer in deze jungle van wet- en regelgeving. Onze juridische kennis combineren wij met een praktische aanpak en oog voor uw onderneming. Wij adviseren uw onderneming over de juridische mogelijkheden en zoeken op de eerste plaats naar een gezamenlijke oplossing in onderling overleg. Indien dat niet lukt, staan we u bij in de te voeren procedure bij de rechter.

Wat kunnen wij voor u doen?

Ontslag
Is er sprake van een conflict met een individuele werknemer, bijvoorbeeld omdat deze in uw ogen disfunctioneert? Wilt u deze werknemer ontslaan? Wij adviseren u over de aanpak van dit probleem, zodat u er in slaagt gezamenlijk met de werknemer tot een oplossing te komen. In geval van ontslag worden deze gezamenlijke afspraken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.  Of – indien dat niet lukt – staan wij uw bedrijf met volle inzet bij in een procedure bij de rechter of het UWV WERKbedrijf.

Reorganisatie
Moet u besluiten tot een reorganisatie? Wij stellen met u een draaiboek op, waarin alle arbeidsrechtelijke consequenties stapsgewijs worden aangepakt en in nauw overleg met u worden uitgevoerd.

Arbeidsovereenkomst
Een goede arbeidsovereenkomst voorkomt veelal problemen. Wij scannen uw lopende arbeidsovereenkomsten of stellen een gedegen arbeidscontract op maat voor u op. Heeft u toch een geschil met een werknemer over de uitleg van het arbeidscontract? Dan geven wij u snel en adequaat advies.

Maar ook voor al uw andere zaken en vragen op arbeidsrechtelijk terrein zijn wij uw gespreks- en adviespartner. Wij vermoeien u niet met vakjargon, maar spreken uw taal en zoeken samen met u naar de beste oplossing.