arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Personen- en familierecht

Wilt u scheiden of wilt u zich verweren tegen het verzoek tot echtscheiding? In beide gevallen kunt u rekenen op deskundige bijstand.

Personen- en familierecht & Echtscheiding

Mediation
Momenteel eindigen bijna twee op de drie huwelijken. De ervaring leert dat veel ellende voorkomen kan worden indien door de twee (ex-)echtelieden goede afspraken kunnen worden gemaakt over de toekomst. Het gaat dan om afspraken over de zorg voor de kinderen en de financiële zaken. Mr Mariëlle van der Giessen heeft ruime ervaring als mediator in echtscheidingen. Ze begeleidt de (ex-) echtgenoten in het gesprek teneinde tot gezamenlijke afspraken te komen. Hiermee wordt een vechtscheiding voorkomen, waarmee vooral de kinderen, maar ook partijen zelf, gebaat zijn. Dit traject vergt veel minder negatieve energie, is minder tijdrovend en daardoor goedkoper dan een procedure bij de rechter.

Voor meer informatie over mediation: www.maatmediation.nl

Rechter
Wilt u scheiden of wilt u zich verweren tegen het verzoek tot echtscheiding van uw echtgenoot of echtgenote? In beide gevallen kunt u rekenen op deskundige bijstand van Mr Mariëlle van der Giessen. Zij adviseert u over de procedure en uw rechten en plichten. Ook hier zal samen met u bekeken worden of het bereiken van een oplossing in overleg met de andere partij alsnog mogelijk is. In dat traject wordt in nauw overleg met u de juiste actie ondernomen. Indien de zaak door de rechter moet worden beslist, kunt u vertrouwen op de ruime proceservaring van Mr Mariëlle van der Giessen.

Andere zaken
Bent u al gescheiden en ontstaat er alsnog conflict met uw ex-partner over de alimentatie, de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de zorgregeling voor de kinderen? Ook in die gevallen kunt u bij ons terecht voor deskundig advies en juridische bijstand.