arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Mediation

Als je in staat bent een conflict te creëren, ben je ook creatief genoeg om het op te lossen

Mediation

De meeste conflicten komen voort uit slechte communicatie. Onderliggende emoties en gevoelens zijn daaraan debet. Dat geldt zowel voor conflicten tussen scheidende echtgenoten als voor arbeidsconflicten. Indien u er voor kiest om alsnog een open gesprek met elkaar aan te gaan, dan is dat veelal de kortste en goedkoopste weg naar een oplossing van het conflict. Bovendien voorkomt u dat het conflict verder escaleert. Dit gesprek voert u onder deskundige begeleiding van Mr Mariëlle van der Giessen. U zoekt in dat gesprek samen naar een oplossing. Deze oplossing heeft bijna altijd een langere houdbaarheid dan een uitspraak van een rechter, omdat de eigen oplossing door beide partijen wordt gedragen. Bovendien kunt u zoeken naar het optimale resultaat voor beide partijen, de zogenaamde win-win uitkomst.

Voor meer informatie over mediation: www.maatmediation.nl